Mutluluk Veren Bilgi [Kutadgu Bilig] [Giriş yap] [Kaydol]

Mutluluk veren bilgi [Kutadgu Bilig]
www.alizvel.com
 
Bilimtey Bilim Sitesi > Deneyler

 DENEY: Bitkilerin karbondioksite olan ihtiyaçları - Bilimtey Bilim Topluluğu Bilim Sitesi

DENEYİN ADI : Bitkilerin karbondioksite olan ihtiyaçları.

 

DENEYİN AMACI : Fotosentezin gerçekleşmesinde rolü olan faktörlerin kavratılması.

 

DENEYDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER :

 

Taze bitki yaprağı.

► Teneke parçası.

►  İspirto ocağı

►  Çakmak veya kibrit

 

 

DENEYİN YAPILIŞI :

 

      Teneke üzerine konulan yapraklar ısıtılır ve bunun sonrasında yapraktaki su buharlaşır ve yaklaşık olarak yaprak, ağırlığının 3/4’ ünü kaybeder. Isıtmaya devam edersek yaprak yanar. Bir yanda külleri oluşur ve diğer yanda duman çıkar.

 

      Çıkan duman, bitkinin havadan aldığı CO2 ‘ dir. Oluşan küller ise topraktan aldığı madensel tuzlardır.

 

TEORİK BİLGİ :

 

     Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için devamlı olarak enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji, aldıkları besinlerden karşılanır.

 

      Bu organizmalar, inorganik ortamlarda, ışık altında organik maddeler yaparlar. Bunlara ototrof denir. Ototrof bitkilerin bir kısmı, ışık altında, inorganik maddelerden organik maddeler elde ederler ki bunlara fotosentetik organizmalar denilir. Diğer ototroflar ise inorganik karbonu, ışığa ihtiyaç duymadan, kimyasal enerji ile organik madde haline getirirler. Klorofilsiz olan bu organizmalara, kemosentetik organizmalar denir.

 

      Bazı organizmalar, ancak ancak organik ortamlarda yaşayabilirler; yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Bu organizmalara da hetetrof denir. ( örn: İnsanlar, hayvanlar ve bazı bitkiler.)

 

      Bazı canlılar, cansız fakat organik madde ihtiva eden ortamlarda yaşarlar, bunlara saprofit denir. ( örn: Bazı bakteri ve mantarlar.)

 

      Bazı canlılar da yalnız canlı ortamlarda yaşarlar; bunlara da parazit denir.

 

FOTOSENTEZ :

 

     Fotosentez, doğada meydana gelen olayların en önemlilerindendir. Güneş ışığının enerjisi altında, yeşil bitkiler karbondioksit ve suyu birleştirirler ve metabolizmalarının son ürünü olan karbonhidratı meydana getirirler. Karbonhidratlar bütün canlılarda serbest enerji kaynağı olarak iş görürler.

 

    Kloroplastlar, uygun dalga boyundaki bir ışık tarafından aydınlatıldığında  CO2 ‘ i karbonhidrat adını verdiğimiz organik bileşiklere indirger. Bu indirgeme, indirgenen  CO2 ‘ e eşit hacimde oksijen açığıa çıkar. Fotosentezi meydana getiren bu reaksiyonun genel formülü şöyledir:

 

                             Işık enerjisi

6 CO2  + 6 H2O               C6 H12 O6 + 6O2

                                Klorofil

 

     Klorofil bu olayda katalizör olarak iş görür. Işık enerjisi, kimyasal enerjiye dönüştürülmüş olur.

 

FOTOSENTEZİN IŞIK DEVRESİ :

 

     Fotosentezin ışık devresinde, ATP enzimi ve elektron taşıyıcıları görev alır. Işık devresi,kloroplastların tilokoid zarlarında geçer. Sudan gelen H+ iyonları NADP’ ye gelir ve NADPH’ a indirger. Elektronların taşınması ile kaybedilen enerjinin bir kısmı, bunların taşınması sırasında ADP moleküllerinin ATP’ ye fosforilasyonu ile tekrar kazanılır. Işığın müdahalesi ile gerçekleşen bu süreç, fosforilasyon olarak adlandırılır.

 

     Suyun oksidasyonu         2H2O   O2 + 4H + 4e¯

       NADP’ nin redüksiyonu   2 NADP +2H+4e¯  2 NADPH Tilakoid zarı

     Sonuç                              2NADP+ 2H2 O     O2 +2NADPH+2H

     Fotofosforilasyon             ADP+ Pi   →  ATP + H2 O

 

FOTOSENTEZİN KARANLIK DEVRESİ :

 

     Kloroplastın stoması içerisinde meydana gelen ve karanlık devre olarak adlandırılan ikinci devrede, ışık devresinde meydana gelen NADPH ATP,CO2’ in organik moleküllere indirgemesi için kullanılır. Bu devrede maydana gelen kimyasal reaksiyonlar için ışık gerekli değildir.

 

      NADPH’ ın oksidasyonu    2 NADPH+2H+CO2 (CH2 O)+ 2NADP+H2 O

      ATP’ nin tüketilmesi           ATP+H2 O ADP+Pi stroma

 

KLOROFİL :

 

     Elektron mikroskop gözlemlerine göre kloroplastların ince yapısında stroma denilen renksiz bir kısmın içinde, mu8ntazam bir şekilde sıralanmış grana tabakaları yer almaktadır. Genellikle, stromanın belli bir yapısı yoktur. Grana ise, lipidlerden,proteinlerden ve özel şekilde yerleşmiş diğer maddelerden oluşur.

 

     Kloroplastlardaki klorofillerin, granadaki proteine bağlı olduklarına dair deliller vardır. Stroma ve granumların etrafını saran belirgin bir sınır tabakası mevcuttur; bu tabaka proteinden gelişmiştir. Proteinin yapısı ipliksel olup katı özelliktedir.

 

DENEYİN SONUCU VE YORUMU :

 

 

     Bitkilerin yapısında CO2 ve madensel tuzlar olduğu gözlenir. Fotosentezin gerçekleşmesi için bitkilerin  CO2 ‘e mutlaka ihtiyacı olduğu anlaşılır.

 

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI :

 

 

      Yeşil bitkiler, fotosentez yaparken havadaki CO2 ‘i alıp, solunumumuz için gerekli olan O2 ‘i açığa çıkardıkları için yaşamımızda çok önemlidir. Öğrencilerin yeşilin önemini daha iyi anlayabilmeleri için şöyle bir bilgi verebiliriz:

 

      15 Yaşındaki bir kayın ağacının 15 bin yaprağı 1200 m² yaprak yüzeyi 10 üzeri 74 kloroplastı , 180 gr klorofili vardır. Güneşli bir günde 9400 lt. CO2 asimile edilir. 9400 lt. O2 üretilerek, 45000 lt hava yenilenir. Bu ise 2-3 insanın günlük solunum gereksinimini karşılar.

 

      Seralara ıslak saman balyaları konarak, bitkilerin büyümeleri arttırılır. Islak samandaki bakteriyel yıkım olayları, seranın CO2 içeriğini de arttırır. Böylece bitlinin daha iyi fotosentez yapması sağlanır.

 

            Yararlanılan kaynaklar :

 

-       Botanik ( Prof. Dr. Yıldırım Akman- 1998 )

      -     Bitkilerin metabolizma fizyolojisi ( Dr. Mürüvvet Hamsan – 1972 )

      -     Genel biyoloji ( Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu – 1994 )

Bilimtey Bilim Topluluğu Bilim Sitesi

 

Bu yazı kaynak belirtmeden kesinlikle kullanılamaz!

Bu yazı Bilimtey.com'dan alındı.


Son Güncel Olaylar...

2. Bilimtey Bilim Günleri
4-5-6 Mayıs, Karabük

Güneş Enerjili Uçak Porjesi
Bilimtey GUUC 1 Projesi

Odtü Robot Günleri
2009 Oyunları Sonuçlandı

Türkiye uzaya astronot göndermeli mi?

Evet
Hayır

Sonuçlar

Günün Sözü

Bilimtey Bilim Topluluğu
Tüm Hakları Saklıdır.

21:21
23 Eylül 2014
 

Gizliklik Bildirimi | Reklam Politikası | Hakkımızda | Editörlük | Sitene Ekele