Mutluluk Veren Bilgi [Kutadgu Bilig] [Giriş yap] [Kaydol]

Mutluluk veren bilgi [Kutadgu Bilig]
www.alizvel.com
 
Bilimtey Bilim Sitesi > Deneyler

 Deney: Bir Bitki Yaprağının İncelenmesi - Bilimtey Bilim Topluluğu Bilim Sitesi

 

Deneyin Adı:Bir Bitki Yaprağının İncelenmesi

 

Deneyin Amacı:Bir Yaprağı Oluşturan Doku ve Hücrelerin Gösterilmesi ve Görevlerinin Tanıtılması

 

Deneyde kullanılacak araç ve gereçler:

 


 • Mikroskop 
 • Lam,Lamel  
 • Jilet
 • Köpük(Stropor)
 • Yeşil yapraklar
 • Pens

 

Kuramsal Bilgi:

 

YAPRAK

Bitkide fotosentez ,terleme ve gaz alışverişi gibi çok önemli olayların gerçekleştiği temel organdır.Bu görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için yapraklar genellikle yassılaşmış ve yüzeylerini iyice genişletmişlerdir.fakat bitkilerde yaprak yüzeyi indirgenerek diken,sülük ya da zar şeklini alabilir.

Tipik bir yaprakta üç ana kısım bulunur:

ØLamina(Yaprak Ayası)

ØPetiyol(Yaprak Sapı)

ØBazis(Yaprak Tabanı)

Yaprak Metamorfozları

Yapraklar asıl görevlerinden farklı görevler yapmak üzere değişik yapılar kazanırlar ki;buna yaprak metamorfozları denir.Başlıca yaprak metamorfozları şunlardır:

ŒSukulent(Etli)Yapraklar:Bu tür yapraklar kurak bölgelerde görülür ve su depo ederler.ÖR:damkoruğu,makasotu

Depo Yapraklar:soğanlı bitkilerin yaprakları bu tiptir.Bu yapraklar besin depo eder.ÖR:soğan,lale

ŽDiken Yapraklar:Daha çok dış etmenlerden korunmak amacıyla yapraklar diken şeklini almıştır.ÖR:kaktüs,berberis(kadıntuzluğu)

Sülük Yapraklar:Bitkinin sarılmasını ve tutunmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı yapraklar sülük şeklini almıştır.ÖR:bezelye,bakla,burçak

Kapan Yapraklar:Bazı yapraklar farklılaşarak böcekleri yakalayacak kapan yapraklar haline gelmişlerdir.ÖR:ibrikotu,Venüs kapanı,drosera

Çiçek Yapraklar:Gerek çiçek örtü yaprakları,gerekse eşeyli üremeyi sağlayan erkek ve dişi organlar da bir çeşit yaprak metamorfozudurlar.

Koruyucu Yapraklar:Bir çok ağacın kış tomurcukları,soğuk mevsimi tomurcuk pulu adı verilen küçük koruyucu yapraklarla örtülü olarak geçirir.Bu yapraklar büyüme noktasındaki meristematik dokuları dış etkenlerden korur.

 

 

Yaprağın Anatomik Yapısı

Ergin bir yapraktan enine kesit alınırsa yaprağın alt ve üst yüzeyinde epidermis tabakalarının bulunduğu ve bu iki tabaka arasında da mezofil tabakasının bulunduğu görülür.Değişik bitk,lerin epidermisinde farklı tipte stomalara,tüylere,emergenslere ve hidatotlara rastlanabilir..bu hücrelerde genellikle kloroplast bulunmaz.

İki epidermis tabakası arasında bulunan mezofil tabakası ince çeperli parankima hücrelerinden oluşur.Bu hücreler şekil ve düzen bakımından bir çok farklılıklar gösterse de genel olarak a)palizat parankiması ve b)sünger parankiması olmak üzere iki tip palizat parankima hücresinden meydana gelmiştir.

uPalizat Parankiması:Bbir ya da daha fazla sıra hücreden oluşmuştur.Bu hücreler bol kloroplast içerir.Çoğunlukla sadece üst epidermisin altında,bazen de hem alt hem üst epidermisin altında bulunur.

uSünger  Parankiması:Genellikle düzensiz bir şekilde yerleşmiş hücrelerdir.Çok geniş hücre arası boşluklara sahiptir.Sünger parankima hücreleri de kloroplast içeriği bakımından zengindir.

 

 Deneyin Yapılışı:

 

Koparılan yeşil bir bitkinin yaprağı(örneğin begonya bitkisinin yaprağı)iki köpük parçası arasına yerleştirilir ve jilet yardımı ile yapraktan enine bir kesit alınır.Alınan bu kesitlerin oldukça ince olmasına dikkat edilir.Lama birden fazla kesit  konulursa;bunlardan en iyi görünen seçilebilir.Alınan bu ince kesitler lam üzerine konulur ve üstüne bir damla su damlatılır.Lamel(lam ve lamel arasında hava kalmayacak şekilde)lam üzerine kapatılır.

Mikroskop kullanarak incelenir.

Deneyin ikinci kısmında ise alt epidermisinden yaprağı ikiye katlayıp çekilerek çıkartılan bir zar parçasının yine su damlatılarak yukarıda anlatılan şekilde mikroskop altında incelenmesiyle yapılır.Böylece stoma hücreleri görülür.

 

 

Deneyin Şekilleri:

 

 Bir stoma açılırken önce potasyum, sonra su, muhafız hücrenin içine girer. Bu, basıncı artırır ve stomanın açılmasına neden olur. b. Bir stoma kapanırken, önce potasyum, sonra su hücreyi terk eder. Bu, basıncı düşürür ve stomanın kapanmasına neden olur.

 


Her yaprak, resimde de görülen birçok farklı parçadan oluşur ve her parçanın bitki için hayati önem taşıyan görevleri vardır.

Deneyin Sonucu ve Yorumları:Deney sonucunda  bir yapraktan alınan enine ve boyuna kesitler incelenip;yaprağın yapısı hakkında bilgi edinilir.

 

Öğrenci Kazanımları:

JBitkilerin de canlı varlıklar olduğunun ve nefes alıp verdiklerinin  kavratılması

JBitkilerin havaya gündüzleri oksijen gazı,geceleri de karbondioksit gazı vermeleri dolayısıyla,geceleri yatak odalarında bitki bulundurmamak gerektiğinin kavratılması

JBitki yaprağında gerçekleşen fotosentez olayı nedeniyle bitkilerin insan yaşamındaki öneminin kavratılması ve bitki örtüsünü korumanın önemi

 

 

Deneyin Adı:Katı İki Madde Karışımının Öz Kütle Farkı İle Ayrılması

 

Deneyin Amacı:Maddelerin Öz Kütlelerinin Farklılığını Ayrıştırılmalarında Kullanmak

 

Deney İçin Gerekli Malzemeler:

 • Beher(200 mlt)

 • Demir Tozu
 • Tahta Tozu
 • Baget
 • Su
 • Saat Camı(İki adet)
 • Süzgeç Kağıdı
 • Huni

 

Kuramsal Bilgi:

 

Karışımlar

wHomojen Karışımlar:En az farklı iki maddenin belirli olmayan miktarlarının karıştırılmasıyla oluşan ve her noktasında özelliği aynı olan karışımlardır.ÖR:alkol-su karışımı,tuzlu su...

wHeterojen Karışımlar:En az iki maddenin belirli olmayan miktarlarının karıştırılmasıyla oluşan ve her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışımlardır.

Yoğunluk:Birim hacimdeki kütle miktarıdır.yoğunluk  “d”  ile gösterilir.

  d =m/v’dir.Yoğunluk her madde için farklı olup;ayırt edici bir özelliktir.

 

Deneyin Yapılışı:

 

Bir miktar demir tozu ile bir miktar tahta tozu birbirine iyice karıştırılır.Daha sonra dörtte üçüne kadar su ile doldurulmuş olan bir beherin içine boşaltılır.İçerisine toz karışımı konmuş olan su,bagetle iyice karıştırılır ve bir süre beklenir.suyun üzerinde kalan madde bir kaşık yardımıyla alınır ve saat camı üzerine konur.Dibe çöken madde ise süzülerek ayrılır ve süzgeç kağıdı üzerinde kalan madde diğer saat camı üzerine konur.Her iki saat camı üzerindeki maddeler kurutulur ve gözlemler deftere not edilir.

 

 

Deneyin Sonucu ve Yorumları:

Deney sonucunda özkütleleri farklı iki maddeden oluşan bir karışım özkütle farkından yararlanılarak kendini oluşturan maddelere ayrıldı.

 

Öğrenci Kazanımları:

 

JGünlük hayatta mutfakta pirinç yıkarken yoğunluğu daha az olan pirinç kabuklarının suyun yüzüne çıkması bu olaya örnektir.

JTahılların kabuklarından ayrılması sırasında da bu özellikten yararlanılır.

JArıtma tesislerinde de suyun çamurdan ayrılması sırasında bu yöntem kullanılır.

Bilimtey Bilim Topluluğu Bilim Sitesi

 

Bu yazı kaynak belirtmeden kesinlikle kullanılamaz!

Bu yazı Bilimtey.com'dan alındı.


Son Güncel Olaylar...

2. Bilimtey Bilim Günleri
4-5-6 Mayıs, Karabük

Güneş Enerjili Uçak Porjesi
Bilimtey GUUC 1 Projesi

Odtü Robot Günleri
2009 Oyunları Sonuçlandı

Türkiye uzaya astronot göndermeli mi?

Evet
Hayır

Sonuçlar

Günün Sözü

Bilimtey Bilim Topluluğu
Tüm Hakları Saklıdır.

06:52
20 Eylül 2014
 

Gizliklik Bildirimi | Reklam Politikası | Hakkımızda | Editörlük | Sitene Ekele