Mutluluk Veren Bilgi [Kutadgu Bilig] [Giriş yap] [Kaydol]

Mutluluk veren bilgi [Kutadgu Bilig]
www.alizvel.com
 
Bilimtey Bilim Sitesi > Deneyler

 DENEY: Bakterilerin mikroskopta incelenmesi - Bilimtey Bilim Topluluğu Bilim Sitesi

                 DENEYİN ADI:Bakterilerin mikroskopta incelenmesi

                 DENEYİN AMACI:Bakterilerin insanlar için önemini ve yapılarının kavratılması

                 DENEYDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER:

·       Ekşimiş yoğurt                            

·       Ekşimiş süt

·       Lam,lamel

·       Mikroskop

·       Su

·       Damlalık

                   DENEYİN YAPILIŞI:Daha önceden ekşitilmiş yoğurt ve sütten birer damla alarak lam üzerine damlatılır ve 45 derecelik açı ile lamel kapatılır ve incelemeye geçilir.incelenme esnasında kolaylık olması aşağıdaki şekillerden faydalanılır.

                             

                        DENEYİN ŞEKLİ:

                         

                  Çekirdek:Bakterinin orta kısmında bir yumak halinde tek kr.dan oluşmuş.DNA dan oluşmuştur.

                     Mezozom:Hücre zarının sitoplazma içine doğru katlanması sonucu oluşmuştur.Hücre bölünmesi sırasında kromozomda bu noktadan itibaren ikiye bölünür.

                     Sitoplazma:Saydam,hafif yapışkan,kolloid bir sistemdir.Ökoryodlar da ki ER ve golgi yoktur.

                      Plazmit:Sitoplazma içinde DNA dan ayrı bölünen yapıdır dirençlik sağlar.

Hücre zarı:Sitoplazmanın etrafını kese gibi sarar .Görevleri:

1.    Geçirgenlik ve madde taşımacılığı

2.    Solunum burada olur.

3.    Hidroliz burada olur.

4.    Hücre çeperini sentezleyen enzimler burada olur.

5.    DNA oluşumu için gerekli enzimler burada olur.

6.    Duyusal olaylar gerçekleşir                                                                                        

Hücre çeperi:Zarın orta katmanı.Sağlam ve dirençli.

1.     Bakteriyi kendi iç basıncına karşı korur.

2.    Bakteriye şeklini verir.                              

Kapsül ve glikolik:Zarın en dışı.antijen yapısı gösterir.KAPSÜL: bakterinin hastalık yapma yeteneği ve şiddeti üzerinde etkili bakteriyi fagositoza karşı korur.

Kipikler: Hareket organelidir.

Fimbrialar: hareketsiz bakterilerde bulunan uzantılardır.

Sporlar: bazı bakterilerin sitoplazması içinde özel koşullara bağlı olarak oluşan dayanıklı yapılardır. Spor oluşumu sırasında bakterilerin hücresi içinde birçok değişiklikler olur. Sporlarda kabuk bulunur. En kalın tabakası dışındaki kılıftır. Sporun açılıp bakterinin ortaya çıkmasına jerminasyon denir. spor içinde metabolik aktivite vardır. Durgun değildir. Uygun olmayan koşullarda sporlar oluşur.

BAKTERİ HÜCRELERİNİN GÖRÜNÜMÜ:

KOKLAR: Yuvarlak şekilli bakterilerdir.

1.     diplokok: bölünen bakteriler birbirinden ayrılmayarak ikişerli bir arada kalırlar.

2.    streptokok: üremeleri bir çizgi boyunca bölünmeyle birbirinden ayrılmadan zincir oluştururlar.

3.    stafilokok: 3 boyutlu düzensiz çoğalarak bir arada kalırlar. Üzüm salkımı                           

ÇOMAĞIMSI BAKTERİLER: Çomakçık veya silindir şeklindeki bakterilerdir. Basil

SARMAL BAKTERİLER: Kıvrım bakterilerdir.

1.     spiroketler: yumuşak, kıvrılarak, yılansı hareket.

2.     spiriller: sert vücutlu kıvrılmaz.

BAKTERİLERİN BİYOLOJİK,EKONOMİK ÖNEMİ VE İNSAN SAĞLIĞI İLE İLİŞKİSİ

özellikleri, bakterilerin Bakteriler, basit yapıları, biyolojik işlevlerinin kolay anlaşılabilmesi ve hızlı çoğalmaları nedeniyle laboratuarlarda ve endüstride çokça yararlanılan canlılardır. Özellikle çok sayıda organik maddeyi ayrıştırmayı sağlayan enzimleri taşıma önemini giderek artırmaktadır. Değişik canlılar ve bu canlıların yaşadıkları ortam arasındaki den

genin sağlanmasında bazı bakterilerin önemli rolleri vardır. Bakteriler, bu özellikleri nedeniyle hücre metabolizması ve moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılır.

Değişik bakteri türleri, metabolik etkinlikleri sonucu çeşitli maddeler üretir. Birçok endüstri dalı, kısmen ya da tümüyle bakteri faaliyetlerine bağlı olarak çalışır. Örneğin; metil alkol, etil alkol, aseton, metan, asetik asit gibi kimyasal maddeler bakteriler sayesinde üretilir. Yoğurdun, turşunun, peynirin, sirkenin, şarabın vb. pek çok maddenin yapımı bakterilerle sağlanır.

İnsanın yediği besinlerin kalın bağırsağa geçen sindirilmeyen artıkları, burada bakterilerce ayrıştırılarak, dışkıya dönüştürülür. Özel çürükçül bakteri çeşitleri, kanalizasyon atıklarını işleyen fabrikaların çalışmasında da önemli rol oynar. Bu atıklar, çakıl ve kum yatakları üzerine serilir ve sıvının süzülmesi sağlanır. Üstte kalan katı kısım bakterilerce değişikliğe uğratılarak kurutulur ve gübreye dönüştürülür. Atıkların süzülen sıvı kısmındaki hastalık etkeni bakteriler, çürükçül bakteriler tarafında öldürülür. Geriye kalan su ise tarım alanlarının sulanması vb. amaçlarla kullanılır.

Bakterilerin en önemli özelliklerinden biriside yeryüzünde yaşamın sürekliliği için birçok biyokimyasal olayı gerçekleştirmeleridir.

Pek çok hastalıktan korunmada ve tedavide, bakterilerden yararlanılarak elde edilen aşı ve serumlar kullanılır. Ensülin gibi hormonlar, antibiyotikler, aşıların bir kısmı, kanser tedavisinde kullanılan bazı kimyasal maddeler biyoteknolojik yöntemlerle bakterilerden sağlanmaktadır. Bazı bakteri türleri, geniş tarım alanlarında doğal tarım ilacı olarak kullanılmaktadır.

Bakterilerin asalak çeşitleri hastalık yapıcı özelliğe sahiptir. Bunların hastalık yapma özellikleri ve etkileri çok farklıdır. Bazı patojen bakteriler, üzerinde yaşadığı canlıda ciddi bir rahatsızlığı yol açmadan yaşamlarını sürdürür. Patojen bakteriler; konağın beslenme bozukluğu, hastalanması, yaralanması durumlarında tehlikeli olabilir. Veba, kolera, frengi gibi hastalıklara neden olan bazı bakterileri ise her zaman hastalık yapıcıdır. İnsan vücudunda hastalık yapan bakterilerle mücadelede antibiyotikler kullanılır. Bu amaçla sadece hekimin verdiği antibiyotik çeşidi, hekimin önerdiği sürede ve dozda kullanılmalıdır. Antibiyotikler, bilinçsiz bir şekilde kullanıldıklarında bakterilerin direnç kazanmasına neden olunur. Bunun sonucu bakteriyel hastalıkların zamanla tedavi edilemeyecek boyutlara ulaşması söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde çoğunlukla bilinçsiz antibiyotik kullanılması sonucu, daha yüksek dozda antibiyotikler kullanmak zorunda kalmaktayız. Bu da ekonomik ve biyolojik olarak olumsuzluklar yaratmaktadır.

              DENEYİN ADI: Kan gruplarının tespiti

DENEYİN AMACI: Kan ve kan gruplarının önemini laboratuarda öğrencilere uygulamalı olarak kavratmak

DENEYDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER:

·        Lanset (kan almada kullanılan parmak delme iğnesi)

·        Lam ve lamel

·        Kan grupları tespitinde kullanılan kan serumları (anti-A anti-B ve anti-D)

DENEYİN YAPILIŞI:

Bir lam alınır ve bir cam kalemi ile üç eşit parçaya bölünür ve her bir bölgeye A, B ve D yazılır. Bu lam ters çevrilir ve üzerine lanset ile delinen parmaktan akan kanı her bir çizilmiş bölgeye birer olmak üzere damla damlatılır.

Parmak delme işleminden önce delinecek bölge alkollü pamuk ile güzel bir şekilde temizlenir. Kan hastalığı olan öğrenciler bu çalışmada daha dikkatli olmalıdır.            

DENEYİN ŞEKİLLERİ:

 

DENEYİN SONUCU VE YORUMU:

                     Kan Gruplarının Tespiti:

Kanın yapısı ve görevleri:Kan mezoderm kökenli bir yapıdır.Plazmanın  %90-92’si su,%8-10’u  protein,amino asit yağ,yağ asitleri,karbonhidrat,glikoz,madensel tuz,vitamin,hormon,enzim,erimiş haldeki gaz ve antikorlardır.

Kan hücreleri ise;

Alyuvarlar(eritrositler):Kandaki kan hücrelerinin %50’ni oluştururlar.Alyuvarlar kırmızı kemik iliğinde oluşur.Görevi oksijen ve karbondioksit taşımaktır.Yapılarında hemoglobin bulunur.

Akyuvarlar(lökositler):Kanımızda sayıları1mm3’te 7-10bin arasındadır.Görevi vücudumuzu korumaktır.Dalak,lenf düğümleri,ve kırmızı kemik iliğinde üretilir.

Kan pulcukları(trombositler):Sayıları1mm3’te 200-300bin arasındadır.Kemik iliği ile akciğer yapısındaki akyuvarların parçalanması ile oluşur.Çekirdekleri yoktur ve kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Kanın pıhtılaşması:Kanın pıhtılaşması ile ilgili görevli trombositler,zedele nen damar yüzeyine temas edince parçalanır ve yapılarında ki protrombinat serbest kalır.Karaciğerde K vitaminin katılmasıyla sentezlenmiş protrombinatların kalsiyum iyonlarının varlığıyla tromboknaz tarafından trombine dönüştürülür.Trombinde fibrijoni telsel yapıdaki fibrine dönüştürür.Fibrin daha yoğun olduğundan çökerek bir ağ oluşturur.Bu ağa takılan alyuvarlar ile yara kapanır.

Kan uyuşmazlığı:Rh-grubunda bir anne ile Rh+grubunda bir erkekle evlenmesi sonucu fetus Rh antijenine sahiptir.Halbuki anne Rh-dır.Plasenta yolu ile fetüsün Rh anti genleri annenin kanına geçer ve anne kanında ona karşı antikor(anti Rh)teşkil eder.anti Rh antikorları gene plasenta yolu ile fetusa geçer.Bu olay tekrarlanıp durur.Buna kan uyuşmazlığı denir.Fetusun tahrip edilen dolayısıyla kanında azalan eritrositlerini telefi etmek üzere,henüz erginleşmemiş olan alyuvarlar dolaşımdaki kana verilir.Böyle bebekler doğduğu zaman sarı renklidir.

KANIN ĞÖREVLERİ:

·       CO2 ve O2 gazlarının naklini gerçekleştirir.

·       Besini dokulara ,atık maddeleri boşalım organlarına ilettir.

·       Hormonları taşır

·       Vücudu korur

              KANIN YAPISI

            İnsanların kan yapısında bilinen çok sayıda kalıtsal karakter vardır.Bunların büyük çoğunluğu kan alış verişini fazla etkilemez.

              Bireylerin kan grubunu belirleyen,alyuvarlarında bulunan antijenlerdir.Kan plazmasında(serumda) ise antijenlere karşı oluşturulmuş antikorlar(aglütinin) bulunur.

              Kan gruplarında en uygun  kan alışverişi Her bireyin kendi grubuyla yapmış olduğu alış veriştir.Buna ideal kan alışverişi denir.                                           

              İdeal olmayan kan alışverişlerinde yarı çökelme ve ya tam çökelme olur.

  

             Yukarıdaki tabloda normal çizgi ile gösterilen oklarda hiç çökelme olamaz.Kesik çizgi ile gösterilen oklarda yapılan kan nakillerinde ise tam çökelme olur.

             Tabloda gösterilenlerin haricinde büyün kan nakillerinde ise tam çökelme olur.

             Kan nakillerinde Antijeni ile a antikoru,B antijeni ile b antikoru bir araya gelmelidir.   

            Antijen: Bir canlıda genler tarafından sentezlenen bazı proteinler diğer canlıların bazılarında ,onlar için yabancı özelliktedir.Böyle proteinlere antijen denir.

              Diğer bir değişle kendisine karşı antikor yapılan proteinlere antijen denir.

             Antikor:Antijenler yabancı özelilikteki bir canlıya verilirse,bu maddelere karşı yine protein yapıda çökeltiler üretir.Bunlara da antikor denir.Birçok antikor aynı zaman da bağışıklık maddesi olaraktan görev yapar.

            Aglutinasyon (çökelme):Uygun olmayan kan nakillerinde kan serumunda bulunan antikorlar alyuvarları birbirine yaklaştırıp bağlayarak çökelmelerini sağlarlar.Buna aglütinasyon denir.

              Bu çökelme,damarları tıkayabilir.Bunun sonucu olarak bireyde ani şoklar ve ölüm gelebilir.

        

Bilimtey Bilim Topluluğu Bilim Sitesi

 

Bu yazı kaynak belirtmeden kesinlikle kullanılamaz!

Bu yazı Bilimtey.com'dan alındı.


Son Güncel Olaylar...

2. Bilimtey Bilim Günleri
4-5-6 Mayıs, Karabük

Güneş Enerjili Uçak Porjesi
Bilimtey GUUC 1 Projesi

Odtü Robot Günleri
2009 Oyunları Sonuçlandı

Türkiye uzaya astronot göndermeli mi?

Evet
Hayır

Sonuçlar

Günün Sözü

Bilimtey Bilim Topluluğu
Tüm Hakları Saklıdır.

01:21
24 Eylül 2014
 

Gizliklik Bildirimi | Reklam Politikası | Hakkımızda | Editörlük | Sitene Ekele